PandaOCR 2.63 免费全能OCR图文识别工具 暂无演示
PandaOCR 2.63 免费全能OCR图文识别工具手机扫码预览

PandaOCR 2.63 免费全能OCR图文识别工具

售价:
暂无购买权限
 • 普通用户暂无购买权限 升级SVIP
 • SVIP会员购买价格 :0币
 • 免费咨询
 • 免费安装指导
 • 付费远程安装
 • 免费寻找资源
 • QQ保障售后服务
 • 安装问题应急服务

升级尊贵会员
享受全站VIP待遇

1510+
会员已经加入
 • 文章介绍
 • 评价建议
 •  

  PandaOCR(又名熊猫OCR)是个人开发的免费多功能OCR图形识别软件,堪称最强的OCR工具。提供大量识别引擎、翻译引擎、阅读引擎、公式识别、表格识别、多规则截图识别等全功能,支持高分辨率屏幕。

  支持识别引擎:搜狗OCR/API+腾讯OCR/API+百度OCR/API+有道OCR/API+阿里OCR/API+JD.COM OCR+华为OCR+网易OCR+讯飞OCR+金山OCR+凌云OCR+飞桨OCR+合和OCR+网校OCR+易道OCR+火光OCR+兵光OCR+空间OCR+Yandex OCR;

  支持翻译引擎:搜狗翻译/API+腾讯翻译/API+百度翻译/API+有道翻译/API+谷歌翻译+糍粑翻译+必应翻译+沪江翻译+奇虎翻译+海慈翻译+小牛翻译+蔡赟翻译+福信翻译+Ome翻译+微软翻译+阿里翻译+云翻译+欧陆翻译+凌云翻译+Deepl

  支持阅读引擎:搜狗阅读x4+腾讯阅读x5+百度阅读X6+JD.COM阅读x2+有道阅读x2+智胜阅读x7+讯飞阅读+谷歌阅读+必应阅读;

  支持公式识别:微软公式+百度公式API+腾讯公式API+mathbix公式API+网校公式+阿里公式;

  支持表单识别:有道表单+百度表单API+腾讯表单API+阿里表单/API;

  支持快捷键和屏幕角触发截图识别功能,方便快捷;
  支持拦截和识别固定区域,适合日本游戏机或生肉字幕;
  支持右侧弹出窗口预览文本信息,快速查看识别/翻译内容;
  支持修订文本的智能合并,使排版更加合理,提高翻译质量;
  支持设置最多十个固定截图规则,每个规则可以有自己的快捷键;
  支持监控图像和文字复制操作,快速识别图像文字或翻译复制的文字;
  支持简单的窗口本地化功能,并帮助翻译纯英文软件界面文本。

   

  乐搜社区是一个提供免费资源下载的优秀网站社区
  乐搜社区 » PandaOCR 2.63 免费全能OCR图文识别工具
  浙ICP备12044378号-5